Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Zijn we er klaar voor? . . .

“Wij moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt”. (Hebr.12:1)

Het leven met God kun je vergelijken met een wedstrijd. (Zo we nu het voetballen bekijken), maar dan een marathon bijvoorbeeld. Hij duurt een leven lang. Vanaf het moment dat een mens tot bekering komt, wordt hij door God ingezet.

De wedstrijd begint zodra je Christus gaat volgen. Zijn we er dan direct klaar voor?…..Nee.., er moet soms nog heel wat met je gebeuren.Je wordt opgeroepen om alle last én zonde af te leggen. Opvallend is dat deze twéé dingen genoemd worden. In de NBV worden ze gecombineerd (er staat: “alle last van de zonde”). Maar ik wil het scheiden. Dat zonden jou in de weg kunnen staan om God te volgen, zal duidelijk zijn. Al blijft het altijd de vraag wat zonde is en hoe je die aflegt. Maar in de wedloop kunnen dingen jou ook tot last zijn die op zichzelf geen zonde zijn.

Het zijn dingen, waarvoor een ander je niet zal waarschuwen. Daarom kunnen ze juist heel gevaarlijk zijn. Want op zich is er niets op tegen. Maar ze staan je wel in de weg. Het zou bijvoorbeeld je drukke baan kunnen zijn. De mensen zeggen: “Wat werkt die man toch hard”. (Daar herken ik mij vroeger ook in). Maar zelf weet je: door al die drukte vergeet ik vaak Jezus te volgen. Let ik te weinig op Hem. Je kunt allerlei dingen noemen die je te veel in beslag nemen.

Je start dus niet zomaar. En juist een goede start is heel belangrijk. Is de start niet goed, dan heb je al verloren, voordat je goed en wel aan de wedstrijd begonnen bent. Maar daarmee ben je er nog niet. De wedstrijd is zwaar en duurt lang. Het is mogelijk dat je pas onderweg ontdekt dat er toch nog zaken zijn die je hinderen. Dat was het geval bij de Hebreeën. Ze dreigden onderweg op te geven en raakten steeds meer achter. Dat kan met jou ook gebeuren. Door (nieuwe) zonden of (nieuwe) lasten. Bijvoorbeeld allerlei bedreigingen en teleurstellingen, moeite en verdriet, en wat het ook is, die je als christen te verwerken krijgt.

De strijd kan zwaarder zijn dan je denkt. Het is afzien. Je mag wel zeggen:..afsterven. Zo noemt de Bijbel dat. Het is natuurlijk wel fijn dat je mag weten dat je die marathon niet alleen loopt. Jezus zelf loopt voorop. Dus achter Hem aan!!!

Neem er eens de tijd voor om eerlijk bij jezelf na te gaan wat jou in de weg staat om Jezus voor de volle 100% te volgen.

Ik hoop en bid dat je mag gaan trainen om de wedloop goed te gaan lopen.. Gods zegen erbij.

H.T