Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Zeg maar papa . . .

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader… (Rom. 8:15).

Even stilstaan bij dat geweldige woord “Abba vader”. . . Van de eerste twee jaar van mijn leven kan ik nauwelijks iets herinneren. Maar één ding weet ik zeker: mijn moeder heeft me ‘papa’ leren zeggen. Dus moeder heeft mij de eerste woordjes geleerd. Waarschijnlijk zal ‘papa’ één van de eerste woorden geweest zijn. Moeder zal het aan mijn vader gezegd hebben. Siebrand, gisteren zei Hendrik ‘papa’!

De Bijbel zegt dat wij God ook zo mogen noemen. Jezus leerde Zijn discipelen God aan te spreken met Vader. Paulus gaat nog verder. Hij gebruikt de naam papa ook voor God. ‘Abba’ is het Griekse woord daarvoor.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik God nooit papa heb genoemd, wat eigelijk in mijn geheugen op komt. Ik zing graag ‘Abba, Vader, U alleen behoor ik toe.’ Maar nooit ben ik een gebed zo begonnen. Als ik die tekst van Paulus lees, realiseer ik me dat het wel mag, maar ook kan. Ik besef ook dat het een uiting mag zijn van de nieuwe relatie die ontstaat als iemand een kind van God wordt. Wie geloofd, wordt niet in de eerste plaats een Schriftgeleerde, maar een kind van God. En God zegt: “Noem mij maar papa.” Het doet mij dan ook deugd dat Paulus het ook allemaal niet zelf kon. Hij schrijft het toe aan het werk van de Heilige Geest in zijn hart. God heeft hem blijkbaar geholpen, ook voorgezegd!
Vroeger stonden er van die lijstjes in je agenda met aanspreekvormen. voor bepaalde personen. De Here God heeft ook een titel, een aanspreekvorm. Maar die titel hebben wij Hém niet gegeven, die heeft Hij Zichzelf gegeven!
Daarom zegt God het voor, ik zeg het na. Laat dat ook zo zijn in jou leven. Er is prachtig lied die ik wel vaak mijmer in mijn gedachten:

“Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.”

Ik wens jullie een gezegende tijd.
H.T.