Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Zachtmoedigheid . . .

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22).

Jezus zei ooit: “Neemt mijn juk op en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Matt. 11:29)

Jezus wijst zichzelf dus aan als degene van wie je kunt leren wat zachtmoedigheid is. En dat is belangrijk, want als we bedenken dat Jezus ons grote voorbeeld is, dan worden we meteen van een aantal misverstanden afgeholpen.

Jezus was geen slap figuur (even eerbiedig gezegd), Hij liet niet met zich sollen. Integendeel, Jezus was juist vol van de Heilige Geest, en van God. Maar Zijn zachtmoedigheid kwam tot uiting in het feit dat Hij geen persoonlijke vergelding zocht, dat Hij de mensen met liefde tegemoet trad. Jezus kon heel nederig zijn. Hij waste de voeten van Zijn discipelen. Hij schold niet terug toen Hij uitgescholden werd.

Jezus als het grote voorbeeld. Paulus schrijft: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij nam de gestalte aan van een slaaf”.

Zachtmoedigheid is geen zwakheid, maar juist de kracht om jezelf onder controle te houden. Zachtmoedigheid betekent dat je geen boosheid, bitterheid of wrok koestert, maar dat je in staat bent om kwaadsprekerij of boze bedoelingen van mensen aan God te geven. Een zachtmoedig mens staat niet op zijn strepen, maar is bereid de minste te zijn.

Van Mozes staat geschreven in Num. 12:3: “Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem”. Zeer zachtmoedig, dat was Mozes van zichzelf helemaal niet. Van nature was hij een enorme driftkop. Maar God kan zelfs het moeilijkste karakter aan. Mozes moest er wel veertig jaar voor de woestijn in. Daar heeft hij geleerd om kalm te blijven en het van de kracht van God te verwachten.

Eerlijk is eerlijk, ook Mozes’ karakter blééf aanwezig. Hij heeft er tot zijn dood mee gestreden. Soms kwam de oude Mozes weer boven! (Hoe is dat vaak bij ons?..) Toch wordt Mozes in de Bijbel gebruikt als voorbeeld om te illustreren dat de Here hierin toch overwinning zichtbaar wil maken.

Zachtmoedig door de kracht van de Heilige Geest. Oké, en hoe kunnen wij dat dan leren?.. We kunnen toch moeilijk allemaal een poosje de woestijn in?.. Het antwoord staat aan het begin van deze meditatie. Jezus zei: “Leer van Mij” . . .

Daarom ook de definitie: Zachtmoedigheid is mijn kracht die door God onder controle wordt gehouden.

Ik wens ieder een fijne tijd, met het leerproces!

Gods zegen.

H.T.