Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Wie overwint . . .

Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood (Openb. 2:11) H.S.

Als je een christen wilt zijn, ontkom je niet aan een geestelijke strijd. Een strijd op alle fronten. (Het is gewoon te volgen via journaal, krant, media).
Je kunt er al over lezen op de eerste bladzijden van de Bijbel. Na de zondeval kondigt God Zelf de strijd aan. Een strijd tussen God en satan. Een strijd achter de schermen van dit aardse leven. Maar ook een strijd die zich afspeelt in ons alledaagse leven . . .

Het is een complexe strijd. Jezus´ leven op aarde is er een duidelijk voorbeeld van. Op bijna elk gebied is er strijd. In de confrontatie met de duivel in de woestijn gaat het om het krijgen van ´brood´, om religie, om macht. Het zijn verzoekingen die ook in ons eigen leven op de loer liggen!

En die geestelijke strijd blijft! Ook naar de overwinning op de satan. De hemel is voor hem gesloten. Maar op aarde gaat hij des te meer te keer.
Het allerergste wat je kan overkomen, is dat je die strijd niet ziet. Dan heeft de satan gewonnen. Wie groeit in het geloof, krijgt er steeds meer mee te maken, en is zich er steeds meer van bewust.

In het boek Openbaring schrijft Christus brieven aan de zeven gemeenten. Zeven gemeenten die samen een duidelijk beeld geven van de kerk/gemeenten op aarde. En dat is een kerk/gemeente die midden in de strijd staat. Op heel verschillende terreinen. De strijd van de gemeente van Smyrna bijvoorbeeld was een andere als die van Pergamus. Maar ze strijden allemaal de strijd van het geloof. Ook onze situatie is verschillend. De een vecht tegen verleiding. De ander tegen klein geloof. Een volgende tegen ziekte, maar het zijn onderdelen van dezelfde strijd.

Uit de brieven blijkt dat Christus van al die situaties op de hoogte is. De hemel leeft mee. Jezus moedigt de gemeenten om de strijd niet op te geven. Aan het eind van elke brief worden de gemeenten opgeroepen om vol te houden. Om vooral te blijven strijden. Want zonder strijd zal er geen overwinning zijn!

De situatie op aarde is moeilijk. Wat zijn we zwak en kwetsbaar. Maar juist in die zwakheid openbaart God Zijn kracht. Zwakheden, tegenspoed en teleurstellingen kunnen je geloof juist versterken. Als we er maar geestelijk op reageren. Hoe duidelijke we onze zwakheden willen erkennen, des te vuriger kunnen we ons tot God richten en vragen om hulp.

Christus begrijpt wat we doormaken. Hij behaalde wél voortdurend de overwinning. Maar dat maakt de strijd niet minder intens.

Laten we ons afvragen, op wat voor terrein speelt de strijd zich in ons leven af ?

Gods zegen voor de komende tijd!

H.T.