Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Wie is jouw koning?

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh.18:36).

Toen Christus voor Pilatus stond, werd Hij ondervraagd over Zijn koningschap. Hij werd in Zijn land immers de “Koning der Joden”genoemd.

Jezus ontkende toen dat Hij een concurrent van de keizer zou zijn. Niet om dat Hij bang was, maar omdat Zijn koningschap niets met politiek te maken heeft. De Here Jezus probeerde dat uit te leggen door erop te wijzen dat Zijn koningschap niet van deze wereld is.

Jezus’ heerschappij is van een totaal andere orde. Hij regeert niet door geweld, maar door zijn Woord en Geest. Jezus wil daarom dat Zijn kerk/gemeente op aarde geen politieke macht of dwang gebruikt, maar vrede en dienende liefde. De Bijbel zegt ook: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”..

Er is een groot verschil tussen het Koninkrijk van God en de koninkrijken van deze wereld. Luther heeft gezegd: “Probeer alsjeblieft niet met het evangelie de wereld te regeren, want dan krijg je chaos”.. Hij had gelijk. Er is ooit een poging gewaagd, maar het had geen succes. Als je deze wereld wilt regeren, heb je niet genoeg aan het evangelie.

Er zijn wetten nodig. Een rechter moet een misdadiger veroordelen. We hebben politie nodig om ervoor te zorgen dat het veilig is op straat. Terroristen kun je niet fluwelen handschoenen aanpakken.

Jezus en Pilatus vertegenwoordigen twee rijken: het rijk van deze wereld en het Rijk van God. We kunnen geen wonderen verwachten van politieke wereldleiders.

We moeten de politiek niet onderschatten, maar vooral ook niet overschatten. De grote vernieuwing van deze wereld komt van Christus. Dat is de regering van Woord en Geest — en niet anders.

De politiek kan ons geen heil brengen. Politici zijn immers geen messiassen. Nee, wij vinden ons heil bij Christus, in Zijn Koninkrijk, U/jij ook?

H.T.