Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Wereldgelijkvormigheid (slot)

O ja, de vorige keer ben ik blijven steken met de tekst: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt.6:33). Leven in het licht van de eeuwigheid, maar wat is dat nog moeilijk. Ik heb verschillende dingen aangehaald die ons vaak in de weg staan. En dan te denken aan materiële dingen die zijn op zich niet zondig, maar hoe gebruik je het, en hoe ga je er mee om.

Alle dingen die door God geschapen zijn, zijn goed, zolang we ze met dankbaarheid ontvangen en gebruiken zoals God het voor ons heeft bedoeld en het in de Bijbel beschreven staat. Maar onze zondige natuur is geneigd tot het kwade en we zijn in staat zelfs goede dingen tot onze eigen schade te gebruiken. Voedsel is een gave van God, maar vraatzucht is een zonde. Wereldgelijkvormigheid kan bijna alles in het leven verdraaien. We moeten leren om alles te doen tot eer van God. Geen enkel aspect uit ons leven kan buiten de heerschappij van de Here Jezus. Onze bezittingen, relaties, familie, opleiding, sport en vrije tijd moeten onder de heerschappij van de Here Jezus worden gebracht

In onze dagelijkse beslissingen moeten wij de goede strijd van het geloof strijden. We kunnen het niet opgeven. De oorlog tegen wereldgelijkvormigheid is niet slechts een strijd tegen uiterlijke dingen. Wereldgelijkvormigheid is een geestelijke ziekte van het hart die bevochten moet worden door het geloof. we hebben hiervoor een nieuw hart nodig en de kracht van de Heilige Geest die elk aspect van ons leven moet doordringen. “Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?.. Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” (Matt.16:26)

Leef in het licht van de eeuwigheid en je zult de strijd winnen tegen wereldgelijkvormigheid. “Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh.16:33). Gods zegen in de strijd.

Gods zegen in de strijd.

H.T.