Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

We halen goud!

Voorts ligt voor mij de krans… (2.Tim. 4:8)

We zitten middenin het sportgebeuren. Het wk-voetballen is bijna afgelopen en de Tour de Franse begint net. Wat een beleving. De sporters doen hun best om hele goede resultaten te halen.
Daarom is een prijsuitreiking na een sportwedstrijd een bijzonder moment. De namen van de winnaar(s) worden omgeroepen. Eerst nummer 3, dan nummer 2, en ten slotte de winnaar(s). Brons, zilver en goud. En dan komt het volkslied. Soms moet(en) de winnaar(s) een traantje wegpinken. De gouden medaille; ultieme bekroning van jarenlang trainingsarbeid. Het was allemaal niet voor niets. De top is bereikt!

Zo is het ook in de wedstrijd van het Koninkrijk van God. Of je nu Paulus heet of Petrus, beroemd bent of onbekend, een tollenaar of een moordenaar.. Wie een volgeling van Jezus Christus wil zijn en vanaf dat moment het leven met en voor Hem leeft, krijgt – ongeacht de afstand die hij/zij daarna aflegt – de ereprijs; de krans van de gerechtigheid.

Paulus schreef ooit aan Timoteüs: “Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Here, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen mij, maar aan allen die naar Zijn komst hebben uitgezien.”

Dus niet alleen een gouden medaille voor de ‘grote’ Paulus, maar ook een krans voor iedereen die met verlangen uitziet naar de wederkomst van hun Heiland. Op die dag zal Hij doen wat Hij heeft beloofd.
De krans van de gerechtigheid ligt al voor iedereen klaar. Paulus is er niet bang voor, hij weet dat door het werk van Jezus Christus al zijn zonden vergeven zijn. Hij vertrouwt er op dat Gods beloften waar zijn. En één van die beloften is dat je – als je de Here Jezus liefhebt, Hem in dit leven dient en volgt – straks bij het laatste oordeel wordt gehuldigd. De krans!

Een zegen toe gewenst!

H.T.