Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Wat betekent “Volmaaktheid”?

‘Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mattheüs 5:48).

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud. Veel mensen hebben deze periode goede voornemens bedacht en gaan daarmee het nieuwe jaar van start. Ik begin vandaag met een overdenking uit Gods Woord dat heel goed past bij die goede voornemens, namelijk: Wees volmaakt, maar hoe?
Deze overdenking wil ik behandelen met Bijbelse bouwstenen, die je uitdagen om de weg te bewandelen naar volmaaktheid. Want dat is wat de Here Jezus van ons vraagt in Mattheüs 5 vers 48.

Daarvan Jezus’ heldere opdracht. Eén van de simpelste en meest heldere geboden die Jezus ooit gaf, kan worden uitgedrukt in twee woorden: “Wees volmaakt”. Dit gebod is simpel in het aantal woorden dat wordt gebruikt, maar het is zeker niet eenvoudig om het uit te voeren – twee simpele woorden: “Wees volmaakt”! In aanvulling hierop: Jezus zei niet: “Probeer volmaakt te zijn” Hij zei: “Wees gij volmaakt”.

Jezus heeft ons nooit opgedragen om te proberen Zijn geboden te gehoorzamen. Hij zei ook niet: Probeer je vijanden lief te hebben; nee, Hij zei: Heb je vijanden lief! Waarom zei Hij dat? Hij wist dat als we het zouden moeten hebben van onze eigen mogelijkheden om perfectie na te streven, dan konden we net zo goed direct opgeven uit frustratie en mislukking. Volmaakt zijn vanuit onze eigen mogelijkheden is namelijk niet mogelijk.

Weet je, de eisen die het Nieuwe Testament stelt, zijn allemaal gebaseerd op Gods genade, genade is voor ons beschikbaar gemaakt door Jezus Christus. Die stelling heb ik talloze keren gedaan, en ik doe haar opnieuw: Genade begint daar waar onze menselijke mogelijkheden ophouden. Als we iets uit eigen kracht kunnen bereiken, uit eigen wijsheid of onze eigen rechtvaardigheid, dan hebben we Gods genade niet nodig. Maar als we aan het eind komen van onze eigen mogelijkheden, het einde van alles wat we zelf kunnen bereiken, dan komen we op het punt waar genade begint.

God zegt in 2 Kor.12 vers 9 : ‘Mijn genade is u genoeg’ Geloof je dat Zijn genade voldoende is? Geloof je dat Zijn genade jou in staat stelt om alles te bereiken wat Hij je heeft opgedragen om te doen? Zullen we leren dat het alleen maar door genade is dat we Jezus’ eenvoudige opdracht kunnen vervullen voor dit komende jaar? Het is alleen genade dat we, zoals Jezus zegt, volmaakt kunnen zijn.

Ik wens jullie Gods zegen!

H.T.