Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Vriendelijkheid

Filippenzen 4:4-7

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.. (Galaten 5:22).

Uit een onderzoek bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden moeten zijn. Maar tegelijk zijn we vaak een beetje achterdochtig als iemand iets vriendelijks zegt of iets aardigs doet. Wat wil hij van mij?.. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat iemand zomaar vriendelijk kan zijn. Verkopers zijn vriendelijk.

God is vriendelijk. Ik heb het als kind leren zingen: “Gods vriendlijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht”.. Natuurlijk kan God ook streng zijn. Maar Hij ging met Mozes om als met een vriend. En Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Ik noem jullie geen slaven meer, vrienden noem ik jullie”..

God is de Vriendelijkheid Zelve! Paulus roept zijn lezers op om vriendelijk te zijn: “Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen”.. En dat is niet zomaar een tip of suggestie. Het is een evangelisch gebod. Zonder vriendelijkheid klinkt het evangelie hol en leeg. Christenen zijn vriendelijke mensen. Dat is een soort definitie.

Omdat God vriendelijk is. ‘Chréstotés’ is het Griekse woord. Het woord dat wijst op ‘behulpzaamheid’ en een houding die naar andere mensen toe behulpzaam, aardig en beleefd is. Het gaat om het hart dat wil uitdelen, dat anderen met genade tegemoet wil treden.

Van de kerkvaders uit het begin van de geschiedenis weten we dat er in de eerste eeuw verwarring bestond over hoe de volgelingen van Jezus nu precies genoemd werden. Want het ging vaak over ‘christos’, maar ook over ‘chrestos’. Dus dachten velen dat de volgelingen van Jezus niet ‘christenen’ werden genoemd (christos) maar ‘de vriendelijken’ (van chrestos) . Dat klopte dus niet, maar het was geen vervelende vergissing. De volgelingen van Jezus: ‘de vriendelijken’..

Als Paulus oproept tot vriendelijkheid, laat hij daaraan voorafgaan: ‘De Heer is nabij’. En dat is leerzaam. Jezus helpt ons wanneer het niet vanzelfsprekend is om vriendelijk te zijn. Gelukkig maar.

Hoe was het ook alweer met de wijnstok en de ranken?..

Blijf in Hem.. Door Zijn Geest wil God deze eigenschap steeds meer tot uiting brengen in de levens van de gelovigen. God vormt ons karakter, zodat we op Hem beginnen te lijken. Onze vriendelijkheid is een echo van Gods vriendlijkheid.

Mag ik zo de vraag stellen: Vinden de mensen in jouw en mijn omgeving jou en mij een vriendelijk persoon?…. Anders bid de Here dat Hij het aan jou en mij wil geven.

Ik wens jullie Gods zegen…

H.T.