Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Vrede!

Johannes 14:21-31

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: “De God nu der hope vevulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”.

We hebben het deze keer over vrede. Shalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. Terecht, want het is een Bijbels woord. Een heel belangrijk woord. De engelen verkondigden bij de geboorte van Jezus Christus immers dat er nu vrede op aarde zou komen!

Maar wat betekent het nu als Paulus bidt dat vrede ons hart zal vervullen? Want vrede is immers vaak iets “van buiten”. Eens zal het altijd vrede zijn. Maar er is ook zoiets als “vrede van binnen”.. Vrede als vrucht van de Heilige Geest.

Vrede, shalom is in de Bijbel een woord dat alles te maken heeft met een leven in goede verhoudingen: allereerst een goede verhouding met God, vervolgens goede verhoudingen tussen mensen, maar ook goede verhouding tot jezelf.

Wat kan het donker zijn in ons hart. We kunnen met onszelf overhoop liggen. Aan de buitenkant kan het leven van een mens er heel goed uitzien. Een fijn gezin, een goede baan. Een prachtig huis. Een boot of caravan, noem maar op. Maar ooh, die binnenkant. “Ze moesten eens weten!”.

Vlak voor Zijn kruisiging zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet”.

Jezus zou aan het kruis Zijn leven voor ons geven. Dankzij dat verzoenende werk zou Zijn Geest ook in ons hart komen. En dat is de bron van vrede. Deze vrede is niet gebaseerd op de afwezigheid van moeilijke periodes, maar op de aanwezigheid van God op elk moment van ons leven.

Jezus heeft ook gezegd: “Dit heb Ik tot u gesproken opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. “Verdrukking” in de wereld, maar tegelijkertijd “Vrede”.. in Jezus. Dat is een vrucht van het werk van Gods Geest in ons.

Door steeds meer te vertrouwen op de beloften van God in Zijn Woord, kan ook de innerlijke vrede in ons hart steeds meer ontluiken. De vraag: Zien je collega’s en/of klasgenoten, en jou buurt hier iets van in jouw leven?… Als dat nog niet het geval is, bidt de Here om veel vrede!

Veel zegen….

H.T