Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Voluit Leven!

Enige tijd terug heeft de Christengemeente ” V o l u i t  L e v e n ! “ als thema gekozen. Een thema dat alles wat de Gemeente van Christus is kenmerkt vonden wij, samengevat in 2 woorden. Wij hebben ZIJN Leven ontvangen door de Heilige Geest en wij zijn -samen- ZIJN Lichaam.
De Gemeente is de Expressie van het Leven van Jezus Christus op aarde!
De Gemeente bestaat uit mensen van vlees en bloed maar ook en vooral door de Geest gedreven mensen die hun leven bouwen op de Ene Heer en Heiland Jezus Christus.
Voluit leven is diep ontzag hebben voor God en vertrouwen dat onze Heiland Leeft en ons in ALLES heerlijk zal voorzien maar het is ook bekleed zijn met Zijn heerlijkheid en handelen en wandelen in Zijn Geest met Zijn autoriteit en majesteit.
H e b   j i j   d a t   L e v e n   a l   o n t v a n g e n  ?