Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Volharding!

“Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen” (Lucas 21:18-19)

Het woord “Volharding” bleef in mijn gedachten, toen ik voor de tafelbrug moest wachten en dat er een schip onder de brug door ging met het woord Volharding. Ik zocht daar een tekst voor op uit Vadersboek, en kreeg daar Lucas 21 vers 18-19. Er zijn nog vele teksten over volharding in Gods Woord. Maar ik wil nu iets delen over het woord Volharding!

Profeten, maar ook Christenen hebben geen gemakkelijk leven. Hun boodschap botst tegen een muur van onwil van mensen die niet willen horen. Enkelen komen tot bekering, maar de meesten maken het de profeten en christenen verschrikkelijk moeilijk.
Zij spraken en de Naam van de Here. Wie God verwierp, verwierp ook hen. Ze waren net als wij, vreemdelingen en bijwoners (Ef. 2:19) die werden afgewezen en vermoord (Mat. 23:31). Mozes, David, Elia, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Johannes de Doper, en vele anderen, ondergingen het lot van verwerping en misbruik.

Veel geloofshelden hebben hoon en geselslagen verduurd, zijn gevangen genomen, gestenigd, zwaar op de proef gesteld, doormidden gezaagd, vermoord, hebben rondgezworven, onder ontbering, verdrukkingen mishandeling (Hebr. 11:36-37) Hun geduld is een bemoediging om de wedloop met volharding te lopen (Hebr. 12:1)

Volharding brengt zegen. Iedereen die de Bijbel leest kan zien dat God volharding aanmoedigt en prijst. Volharding moet doorwerken (Jac. 1:4), pas dan verwerven wij wat God heeft beloofd. De grootste zegen en het eeuwige leven wordt niet beloofd aan hen die spectaculaire wonderen hebben gedaan of die een bewonderenswaardige zichtbare bediening hebben gehad. De hoop van de zegen is voor hen die volharden.

Job verloor op één dag alles wat hij bezat. Al zijn kinderen kwamen om. Alles was hij kwijt, inclusief zijn gezondheid en reputatie. Het ergste van al was dat hij Gods aanwezigheid niet meer ervoer. Zijn vrienden waren slechte raadgevers en zijn vrouw hield hem voor gek omdat hij toch op God blijft vertrouwen. De woorden: “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen” (Job. 13:15), zijn een fantastische geloofsverklaring met geduld en volharding!

Veel geduld en volharding voor de komende tijd!

H.T.