Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

“Vol van Gods Geest”…

Zendt Gij Uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. (Ps.104: 30).

Bij de Heilige Geest denken wij al snel aan wedergeboorte, bekering en geloof. Dat zijn ook heel belangrijke taken van de Heilige Geest, maar Hij doet meer. Hij is ook degene die zorg draagt voor de schepping, zodat alles in stand blijft. Dat vergeten wij wel eens.

Alles wat in de natuur gebeurt, is het werk van Gods Geest:

Het gras dat de grond uitschiet, de viooltjes, de madeliefjes, de bomen met hun prachtige groene bladeren, de vogels met elk hun eigen geluid.

Dit werk van Gods Geest staat bij veel mensen niet op de voorgrond. Zelfs niet bij mensen die terecht aandacht vragen voor de vervulling met Gods Geest.

Terwijl God ons met beide benen in de schepping zet, en zegt: “Kijk toch eens om je heen, naar wat Mijn Geest doet. De wereld is er al vol van: het is vol van wonderen om je heen. Vol van Gods Geest”..

Het is allemaal begonnen met dat machtige woord uit Genesis 1: “In de beginne schiep God de hemel en de aarde.De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren”..

Psalm 104, het beroemde lied op de schepping, spreekt van vernieuwing door God van de aarde: “Gij vernieuwt”. En ook hier gaat het om het werk van de Heilige Geest. Denk maar om de wisseling van de seizoenen, aan het ontwaken van de lente, aan alles wat groeit en bloeit.

God schept en herschept.

God maakt alle dingen nieuw. Vernieuwde mensen. Een vernieuwde natuur. Kortom, God wil dat wij goed zorgen voor de schepping. De aardbodem heeft namelijk zorgende handen nodig: de zorgende de Hand van God, en de zorgende hand van de mens. Nu nog in barensnood, straks wanneer Jezus terug komt, dan in volle heerlijkheid..

Vol van Gods Geest…
Dat ben je niet alleen dat je in tongen spreekt of beschikt over welke andere gave dan ook die je van de Geest hebt ontvangen. Vol van Gods Geest ben je ook als je met beide benen op de grond staat en voor Gods schepping zorgt..

Het is Gods schepping vanaf het eerste begin.

De vraag: Wat doen wij er mee?…

Gods zegen.

H.T.