Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Verzoening: Het middelpunt!

“Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9)

Jezus stierf onze dood, zodat wij zijn leven zouden kunnen ontvangen. Wat een geweldig gebeuren! Ik wil daar een beetje verder op ingaan nu wij naar Pasen gaan… Om te begrijpen welke rol het begrip ‘verzoening’ (= Jezus’ plaatsvervangende, verzoenende werk aan het Kruis) speelt in de totale boodschap van het evangelie, moeten we denken aan de constructie van een wiel. (Voor mij over bekend vanuit het autobedrijf gebeuren)!

Een wiel bestaat uit drie belangrijke onderdelen; de buitencirkel (de velg met de band), de spaken en de as. In dit beeld staat de buitencirkel voor Gods volmaakte voorziening in alle gebieden van ons leven – geestelijk, lichamelijk, en financieel, voor nu en tot in de eeuwigheid. De spaken die de cirkel ondersteunen, zijn de manieren waarop God die voorziening tot stand brengt – bijvoorbeeld door te voorzien in vergeving (herstel van vrede), genezing (gezondheid), bevrijding(vrijheid), heiligmaking(heiligheid) etc. Maar zonder het derde onderdeel, de as, hebben de spaken niets om op te steunen. Dit middelpunt vormt trouwens direct ook de drijvende kracht die het wiel laat draaien. In Gods voorziening vormt verzoening dus de as, die voorziet in alle kracht voor ons leven als christen.

Daarom leren we uit Hebreeën 2 vers 9 dat door Gods genade Jezus de dood smaakte voor iedereen. Hij nam onze plaats in; datgene wat voor ons bestemd was kwam op Hem. In Jesaja 53 vers 6 …”Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen”… of vrij vertaald: De schuld van ons allen kwam op Hem neer!

“Schuld”, of zoals andere vertalingen weergeven hier in vers 6 ‘ongerechtigheid’ betekend ook ‘opstandigheid’.
We zijn opstandig geweest, maar de Here heeft onze opstandigheid op Jezus doen neerkomen. Toen Hij aan het kruis hing, kwamen alle kwade gevolgen van onze opstandigheid op Hem: ziekte, afwijzing, pijn, kwelling en ten slotte de dood. Maar Hij stierf niet voor zichzelf. Hij stierf onze dood. Hij proefde de dood in mijn plaats… Laat dit diep tot ons doordringen, dat we dit weer mogen gedenken, maar ook mogen beleven!

Daarom laat ons gebed/proclamatie zijn: “Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Omdat U mijn dood stierf, kan ik vandaag opnieuw uw leven ontvangen. Ik wil U prijzen!

Ik wens een ieder gezegende paasdagen met een diepe inhoud!

H.T.