Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Tijd . . . Waar blijft de tijd . . .

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was . . .  (Filippenzen 2:5)

Hebt u/jij er wel eens over nagedacht, welke prioriteit je geeft aan het besteden van de tijd die je beschikbaar hebt? Wat komt eerst en is absoluut noodzakelijk en wat is minder of onbelangrijk?
Bekijk deze prioriteitenlijst eens:
1. Tijd voor persoonlijk omgang met God.
2. Tijd en aandacht voor het gezin.
3. Het dagelijks werk.
4. Taken en verantwoordelijkheden in de gemeente.
5. Het onderhouden van familie – en vriendenrelaties.
6. Tijd voor hobby’s en vrije tijd

Er zijn misschien nog wel meer op te noemen maar hier laat ik het even bij…..

Jezus is alles ons voorbeeld, dus ook hierin mogen we naar Hem kijken. Hij had slechts drie jaar de tijd om alles klaar te maken. Hij moest het evangelie van het Koninkrijk prediken, het verlorene zoeken, 12 discipelen opleiden en uiteindelijk de werken van de duivel verbreken. Dit alles met beperkte middelen, want Hij had geen modern vervoermiddel, geen secretaresse en geen zendingsorganisatie die Hem werk uit handen nam.

Toch was Jezus in staat Zijn taak te volbrengen. Het geheim was de relatie die Jezus met de Vader had. Voor elke beslissing die Hij nam was Jezus in gebed. “Zonder de Vader kan ik niets doen.” (Wat is jou en mijn gebedsleven?) Dat betekent ook voor ons de hoogste prioriteit geven aan de omgang met God, waarbij ook zijn inbegrepen het bezoeken van de onderlinge samenkomsten, Bijbelstudie en gebedsperiodes, waar God Zijn kinderen wil ontmoeten. Geen opgejaagde kudde, maar mensen in Christus die hun prioriteiten en verantwoordelijkheden kennen.

Stel, en vraag en bid de Here welke juiste prioriteiten je in jou leven mag kennen, zodat U Here God op de eerste plaats komt.
Lees nog maar eens Filippenzen 2:1-11 daar staat het prachtig verwoord…..

Een gezegende tijd,

H.T.