Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Tekenen!

“Zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt” (Richteren 6:37)

Was het wel goed wat Gideon deed? God om een teken vragen? Hij was toch vervult met de Heilige Geest? Hij had Gods stem toch al gehoord? Wat wilde hij nog meer? Het feit dat de Here voldeed aan Gideons verzoek, betekent niet dat God ermee in stemde. Maar de Heere God begrijpt de menselijke onzekerheid en behandelt ons met goddelijke geduld. God komt ons tegemoet. Hij ontmoet  ons (jij en ik) waar we zijn..
Dus nu maar telkens weer een “vlies leggen”, een teken vragen? God heeft ons zijn Woord gegeven, dat een licht is op ons pad en een lamp voor onze voet. (Psalm 119:105). Als Gods Woord zijn wil voor jou leven is, zal Hij jou door dat Woord leiden. Daar is niets mysterieus of magisch aan. Het betekent wandelen met God. Wie Hem volgt, met Hem communiceert en zijn Woord bewaart, zal door Hem in alle waarheid geleid worden. Juist ook wanneer we straks op vakantie gaan.

Ik wens iedereen een fijne tijd…
H.T