Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Samen wonen met God!

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”.(Joh.14:23).

Als je het afgelopen jaar overziet en terug kijkt, dan zullen allerlei gebeurtenissen even bij je terugkomen. De dingen die je gedaan hebt, waar je blij over bent geweest, maar ook de dingen die verkeerd gingen of verdriet met zich mee brachten.
Het is ook heel waardevol om even terug te denken aan de dingen die je met God ervaren hebt in relatie tot Hem of ook in die dingen je gedaan hebt voor Hem…
In Efeze 4:9-16 staat dat de bedieningen in de gemeente de gelovigen moeten toerusten om meer volwassen te worden, om toegerust te worden om beter te kunnen dienen. Kun jij dat van jezelf zeggen als je terugkijkt?.. Ben je meer volwassen geworden, zodat de kracht die je uitoefent in de gemeente groter is geworden?..
Ik hoop het van harte, want dan zal het jaar wat weer voor ons ligt veelbelovend zijn. Dan kun je weer verder groeien..
Mocht het om allerlei redenen niet zo goed zijn gelukt, dan krijg je een herkansing. Geef de moed niet op, dat doet God ook niet. Hij stuurt Zijn dienstknechten er opnieuw op uit om ons nog beter toe te rusten.
Natuurlijke groei ontstaat door het ontvangen van goed voedsel. Zo ook geestelijk: Als we Gods woorden bewaren (horen en doen) dan gaan we daarvan groeien in liefde tot de Vader.. En dan volgt ook die heerlijke belofte: Wij zullen tot Hem komen en bij Hem wonen!!

Ben je er klaar voor dat Hij bij je in huis komt wonen?… Het zal een gezegend 2016 worden!!
Dat we het met krachtige bewoording en gebed mogen vragen: Ja Heer, U bent hartelijk welkom. Ik heb op U gerekend…

Gods liefde en genade zal je deel zijn…
H.T.