Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Licht en duisternis!

“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht”  (Jesaja 9 : 1a)

Licht en duisternis, een geliefd thema op het kerstfeest. De toepassing ligt voor de hand: nee tegen de duisternis en ja tegen het licht. Maar, wat is nu precies het licht en wat is de echte duisternis? Dat te weten lijkt mij cruciaal. Pas dan kun je weten of je zelf deel hebt aan het licht of dat je wandelt in de duisternis.

De Bijbel spreekt over werken der duisternis. En het is duidelijk wat daaronder wordt verstaan: allerlei vormen van kwaad, zoals onrecht, leugen, bedrog, noem maar op. Daar tegenover wordt gesproken over wandelen in het licht, het doen van goede werken. Het laat zich raden wat daaronder wordt verstaan! Lees verder »


Tijd . . . Waar blijft de tijd . . .

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was . . .  (Filippenzen 2:5)

Hebt u/jij er wel eens over nagedacht, welke prioriteit je geeft aan het besteden van de tijd die je beschikbaar hebt? Wat komt eerst en is absoluut noodzakelijk en wat is minder of onbelangrijk?
Bekijk deze prioriteitenlijst eens:
1. Tijd voor persoonlijk omgang met God.
2. Tijd en aandacht voor het gezin.
3. Het dagelijks werk.
4. Taken en verantwoordelijkheden in de gemeente.
5. Het onderhouden van familie – en vriendenrelaties.
6. Tijd voor hobby’s en vrije tijd

Er zijn misschien nog wel meer op te noemen maar hier laat ik het even bij…..

Jezus is alles ons voorbeeld, dus ook hierin mogen we naar Hem kijken. Lees verder »


Volharding!

“Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen” (Lucas 21:18-19)

Het woord “Volharding” bleef in mijn gedachten, toen ik voor de tafelbrug moest wachten en dat er een schip onder de brug door ging met het woord Volharding. Ik zocht daar een tekst voor op uit Vadersboek, en kreeg daar Lucas 21 vers 18-19. Er zijn nog vele teksten over volharding in Gods Woord. Maar ik wil nu iets delen over het woord Volharding!

Profeten, maar ook Christenen hebben geen gemakkelijk leven. Hun boodschap botst tegen een muur van onwil van mensen die niet willen horen. Enkelen komen tot bekering, maar de meesten maken het de profeten en christenen verschrikkelijk moeilijk.
Zij spraken en de Naam van de Here. Wie God verwierp, verwierp ook hen. Ze waren net als wij, vreemdelingen en bijwoners (Ef. 2:19) die werden afgewezen en vermoord (Mat. 23:31). Mozes, David, Elia, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Johannes de Doper, en vele anderen, ondergingen het lot van verwerping en misbruik.
Lees verder »