Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Hij droeg het kruis!

“en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota”. (Joh. 19:17)

Ik wil het kruis even onder de aandacht brengen, juist nu wij richting Pasen gaan. Afgelopen zondag in de prediking kwam het kruis steeds naar voren.
We weten niet zeker of het een heuvel was. We weten ook niet precies waar die heuvel te vinden is. We weten alleen de naam: Golgota!

Golgota betekent schedel – in de betekenis van doodshoofd. Het klinkt gruwelijk. Het was een gruwelijke plek. Op Golgota werden de doodstraffen voltrokken. De Romeinen (vers 17) kruisigden daar mensen. De Joden kenden zelf de doodstraf door steniging. Daarom werd die plek ‘doodshoofd’ genoemd. Want als je mensen stenigt, richt je de stenen niet op de benen, maar op het hoofd. (zie Hand. 7:54-60).
Lees verder »


Door uw geloof!

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd . . . (2 Petr 1:5)

De vorige column heb ik aan gegeven dat ik het wil hebben over bouwstenen. Dit ook naar aanleiding dat er ook vaak gebeden wordt in de gemeente over het fundament en de hoeksteen. Ik wil daarom verschillende bouwstenen belichten van uit Gods woord, en dit vanuit de brief van Petrus met het woord “Deugd “. . .
Daarom gewapend met ijver, kom ik op dit punt in de column bij een doorgaande oefening van “toevoegen”. In zekere zin kun je dit proces vergelijken met een constructie of bouw van een gebouw. Waar begin je? Bij het fundament. En wat is ons fundament in dit bouwproces? Lees verder »


Wat betekent “Volmaaktheid”?

‘Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mattheüs 5:48).

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud. Veel mensen hebben deze periode goede voornemens bedacht en gaan daarmee het nieuwe jaar van start. Ik begin vandaag met een overdenking uit Gods Woord dat heel goed past bij die goede voornemens, namelijk: Wees volmaakt, maar hoe?
Deze overdenking wil ik behandelen met Bijbelse bouwstenen, die je uitdagen om de weg te bewandelen naar volmaaktheid. Want dat is wat de Here Jezus van ons vraagt in Mattheüs 5 vers 48. Lees verder »