Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Dient elkander . . .

Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. (Marcus 10:43)

Jezus heeft alle gezag in de gemeente gebonden aan de broederlijke dienst. Dus ieder gezag is gebonden aan de dienst. Iedere persoonsverheerlijking, die zich richt op belangrijke eigenschappen, bijzondere bekwaamheden, krachten en begaafdheden van een ander – al zijn ze van geestelijke aard – is werelds en er is in de christelijke gemeente geen plaats voor. Lees verder »


We halen goud!

Voorts ligt voor mij de krans… (2.Tim. 4:8)

We zitten middenin het sportgebeuren. Het wk-voetballen is bijna afgelopen en de Tour de Franse begint net. Wat een beleving. De sporters doen hun best om hele goede resultaten te halen.
Daarom is een prijsuitreiking na een sportwedstrijd een bijzonder moment. De namen van de winnaar(s) worden omgeroepen. Eerst nummer 3, dan nummer 2, en ten slotte de winnaar(s). Brons, zilver en goud. En dan komt het volkslied. Soms moet(en) de winnaar(s) een traantje wegpinken. De gouden medaille; ultieme bekroning van jarenlang trainingsarbeid. Het was allemaal niet voor niets. De top is bereikt!

Zo is het ook in de wedstrijd van het Koninkrijk van God. Lees verder »


De dagen na Hemelvaart!

Handelingen 1:12-14
……………………………………
“Je zult huilen” (Johannes 16:20) “En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap” (Lucas 24:53)

Jezus had in de dagen vóór Zijn afscheid tegen de discipelen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden, en u zult bedroefd zijn, maar uw bedroefdheid zal tot blijdschap worden”.

Als je leest hoe het naar Hemelvaart echt ging met de discipelen, dan viel dat verdriet best mee. Lees verder »