Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Verzoening: Het middelpunt!

“Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9)

Jezus stierf onze dood, zodat wij zijn leven zouden kunnen ontvangen. Wat een geweldig gebeuren! Ik wil daar een beetje verder op ingaan nu wij naar Pasen gaan… Om te begrijpen welke rol het begrip ‘verzoening’ (= Jezus’ plaatsvervangende, verzoenende werk aan het Kruis) speelt in de totale boodschap van het evangelie, moeten we denken aan de constructie van een wiel. (Voor mij over bekend vanuit het autobedrijf gebeuren)!
Lees verder »


Bidden!

“En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18)

Elke veertien dagen komen we samen om te bidden met elkaar. Er zijn daarvoor verschillende vormen van gebed. Voorbede, danken, enz. En één van de vormen is “bidden met gezag”. Juist nu er binnenkort verkiezingen zijn is het belangrijk om deze vorm te gebruiken.

Bidden met gezag!:
Bidden met gezag is iets wat we leren kunnen. We zullen er met elkaar over nadenken en vanuit de Bijbel bekijken wat dit is. Lees verder »


Wie overwint . . .

Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood (Openb. 2:11) H.S.

Als je een christen wilt zijn, ontkom je niet aan een geestelijke strijd. Een strijd op alle fronten. (Het is gewoon te volgen via journaal, krant, media).
Je kunt er al over lezen op de eerste bladzijden van de Bijbel. Na de zondeval kondigt God Zelf de strijd aan. Een strijd tussen God en satan. Een strijd achter de schermen van dit aardse leven. Maar ook een strijd die zich afspeelt in ons alledaagse leven . . .
Lees verder »