Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Paasfeest . . .

“. . . en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is van alle overheid en macht . . .” (Kol. 2:10).

Als we het totale verlossingwerk van Jezus in één zin moeten samenvatten, dan kan dat het beste met de woorden uit 1 Joh. 3:8 waar staat: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.

De satan was in opstand gekomen tegen God en wilde zijn koninkrijk in de hemel vestigen. De Almachtige verdreef satan uit de hemel en toen probeerde hij het op aarde. Hier had hij meer succes en Adam en Eva bezweken voor de verleiding zodat satan de overste van deze wereld is geworden. Met de komst van Jezus als Gods Zoon werd deze positie aangevochten, want Jezus ging de werken van de satan verbreken, door zieken te genezen, demonen uit te werpen en zelfs doden op te wekken.

De duivel probeerde nog gauw Jezus alle koninkrijken aan te bieden tijdens de verzoeking in de woestijn, maar Jezus was er niet van onder de indruk. Toen Jezus dan eindelijk dood en begraven was, leek de duivel zijn zin te krijgen. hij was weer alleenheerser. Hij was echter niet op de hoogte van het goddelijke plan dat Jezus de dood kon overwinnen, want anders zou hij ‘de Here der heerlijkheid niet gekruizigd hebben’ (Kor. 2:8).

Hier komt nu het geweldige wonder van Pasen tot openbaring. Jezus werd OVERWINNAAR over zonde en dood en dus over alle heerschappij van satan. Jezus heeft hem de sleutels ontnomen en die vervolgens aan de gemeente beschikbaar gesteld. Wij als Zijn kinderen mogen die volheid van God die Jezus van de Vader had gekregen uit Zijn handen aannemen en gebruiken. Nu begrijpen we ook de woorden van Jezus: ‘Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u’ (Joh.20:21).

Dit is een geweldige mysterie, dat bijna niet te begrijpen valt, maar waar we de Heer meer naar kunnen vragen: “Ik wil me meer bewust zijn/worden van de positie die ik nu heb in U. Leer mij daarnaar te handelen en te groeien”. . .

Ik wens jullie gezegende paasdagen.

H.T.