Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Van oud naar nieuw!

“Wie de zoon heeft, heeft het leven . . . (1 Joh. 5:12a) . . . en lees Psalm 149.

In tegenstelling tot het ‘oude liedje’ wat we vaak in alle toonaarden horen, begint psalm 149 met een nieuw lied. Het eerste is altijd gericht op de omstandigheden, de nederlagen en mislukkingen. Een nieuw lied is gericht op de Heer, en de bijbel kent veel van deze liederen, b.v. Hanna, David, Zacharias, en Maria, zongen een nieuw lied over datgene wat God had gedaan.

Want, zegt de psalm: ‘De Here houd van zijn volk. Hij bemoedigt en bevestigt de mensen, die zich aan Hem onderwerpen’ (vers 4).
Onderwerp jij/u aan God, dat is: breng alles onder Zijn gezag, zodat elk onderdeel van ons leven onder Zijn bescherming staat, want de nederigen geeft Hij genade.
Zo mogen wij opgroeien, en groeien doen we door te leven. Een baby groeit op door te leven en voedsel tot zich te nemen, tot peuter en kleuter enz.
Hoe krijgen we ‘het’ leven?… Dan zegt de bijbel: ‘Wie de zoon heeft, heeft het leven’. Niet wie de juiste leerstelling heeft of het hardste werkt, maar of Jezus in ons woont, anders heb je geen leven.

Dit leven van Jezus gaat vrucht dragen. Je krijgt meer liefde voor je broeder en zuster en het verlorene. Dan is er groei, en ben je beter inzetbaar in het leger van God.
Dan zijn de lofverheffingen in onze mond, en een tweesnijdend zwaard in onze hand, om de strijd aan te binden tegen de vijand.

De vraag: Zijn we klaar om zo weer een nieuw jaar tegemoet te treden? Misschien is het goed om eens zelf de Here te vragen dat Hij ons nog meer genade wil geven, en het te ontvangen . . .

Veel zegen voor het komende jaar!

H.T.