Bijbel

Onze Naam

Christengemeente Zuidhorn

De naam van deze gemeente komt vanuit de gedachte dat we een gemeente willen zijn zoals beschreven in de Bijbel. We heten ‘Christengemeente’, want door de dood en opstanding van Jezus Christus zijn we – als we Hem als onze Verlosser en Heiland aanvaarden – kinderen van God geworden. Door de Heilige Geest willen we Hem gehoorzamen en volgen als onze Heer.

In het boek ‘Handelingen’ lezen we dat God mensen oproept om zich te bekeren, de Heer Jezus te aanvaarden als Redder en Heer, zich te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen.

Een ieder die het bovenstaande onderschrijft en doet wordt in de Bijbel een christen genoemd.