Muziek

Muziek

Ons muziekwerk is net als de Christengemeente zelf nog in volle opbouw.

Wekelijks is er elke dienst een ander gemeentelid dat de dienst opent en de zangdienst leidt. We zingen zowel uit de opwekkingsbundel als ook uit Johannes de Heer. Daarnaast willen we graag ruimte laten voor de Heilige Geest en worden er ook soms liederen vanuit de zaal aangedragen en is er ruimte voor open gebed.

Op dit moment hebben we 1 muziekteam, dat om de 4 weken de dienst begeleidt. Dat bestaat uit een aantal zangers en gitaar. De andere zondagen zingen we met de geluidsband.

We proberen de kinderen en tieners, voordat ze naar hun eigen dienst gaan, actief te betrekken bij de samenkomst.