Hij is de goede herder

Leden

De Christengemeente is een gemeente die nog volop in opbouw is. We strekken ons ernaar uit om verder te mogen groeien onder Gods leiding, zowel in aantal als ook in onderlinge liefde en geestelijke groei. De Christengemeente bestaat uit leden van uiteenlopende (kerkelijke) achtergronden en plaatsen in de maatschappij. Het is Jezus Christus die ons verbindt en Zijn Geest die ons één maakt.

We hebben leden in alle leeftijdscategorieën en levensfases en genieten van onderlinge ontmoeting en bemoediging. We hebben diverse activiteiten voor verschillende groepen leden, zo zijn er activiteiten voor de jeugd, voor kinderen en zijn er huiskring- en Bijbelstudie avonden voor iedereen. Meer informatie over onze activiteiten leest u hier.