Bijbel

Bijbelstudie

  NOTIFICATIE: wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t. de uitbraak van het COVID-19 (corona) virus. Onze zondagse diensten, bidstonden en Bijbelstudie avonden zijn tot nader bericht opgeschort.

De Christengemeente Zuidhorn heeft naast haar samenkomsten ook nog een aantal andere activiteiten die voor zowel leden als niet-leden toegankelijk zijn. Zo organiseren wij een Bijbelstudie die voor iedereen toegankelijk is.

Zo wordt er in de Bijbelstudie ingegaan op actuele onderwerpen, om deze vanuit bijbels perspectief te belichten en hierover gezamenlijk van gedachten te wisselen. Ook worden volledige Bijbelboeken behandeld om zo de context te leren begrijpen en bevindingen hieruit met elkaar te delen. We willen met elkaar bestuderen en begrijpen hoe de eerste Christengemeente is ontstaan en later vorm heeft gekregen. Liturgie, kerkorde maar ook gaven en bedieningen. Zij hebben Jezus gezien en met Hem gewandeld en hun getuigenis klinkt nog steeds bij ons 2000 jaar later. Wat kunnen wij hiervan leren? Is er echt zoveel veranderd, zo ja wat is er dan anders, en zo nee, wat zijn de overeenkomsten?

De Bijbelstudies zijn op woensdag om de veertien dagen van 19:30 – 21:00 uur. Wilt u hierover meer informatie of wilt u weten wanneer en waar de volgende Bijbelstudie wordt gehouden? Neem dan contact met ons op of kijk in onze agenda.