Hij is onze vrede

Ons Geloof

Als Christengemeente Zuidhorn willen we ons geloof uitdragen en volgen in Jezus voetsporen. De kernwaarden van ons geloof zijn;

 • Wij geloven in de noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus.
 • Wij geloven dat het Woord van God waarheid is en gezag heeft op alle terreinen van ons leven.
 • Wij geloven in God de Vader die de wereld heeft geschapen.
 • Wij geloven dat Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, door het kruis een brug heeft geslagen tussen God en mensen. Hij biedt ons vergeving aan en geeft daarbij een nieuw leven.
 • Wij geloven in de Heilige Geest die het nieuwe leven, dat we mochten ontvangen in Jezus Christus, wil laten groeien. Die groei uit zich in vruchten, zoals liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, trouw en zelfbeheersing.
 • Daarnaast geloven we dat de Heilige Geest ons zegent met gaven tot opbouw van de gemeente, het lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is.
 • Daarom willen we ons als levende stenen laten invoegen in de plaatselijke gemeente om samen te bouwen aan een geestelijk huis.
 • Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus.
 • Wij geloven ook dat Israël een belangrijke plaats inneemt in de toekomstverwachting als volk van God.
 • Wij onderstrepen daarom het belang om te bidden voor het volk Israël en voor de Vrede van Jeruzalem.
 • Wij belijden de doop door onderdompeling voor een ieder die bewust tot geloof is gekomen.
 • Pasgeboren kinderen kunnen in onze gemeente worden opgedragen, om de dankbaarheid en afhankelijkheid naar God toe tot uitdrukking te brengen.
 • We zien het als een opdracht om het Evangelie dat we hebben leren kennen ook uit te dragen naar onze leefomgeving, we willen graag een licht zijn voor de wereld om ons heen.