Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Een Nieuwjaar!

Geplaatst op 4 januari 2020 in: Column

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Joh. 1 : 12) In feite zegt een nieuw jaar op zich erg weinig. Er zit aan de nieuwsjaarviering ook geen enkel bijbels aspect, behoudens het feit dat het goed is om eens stil te staan en terug te kijken. De Bijbel moedigt ons echter nog veel meer aan om vóóruit te kijken. […]


Gemeenschap en discipline!

Geplaatst op 28 oktober 2019 in: Column

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” (Rom. 12:4,5) De bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig. Met de vraag: Waarom hebben we elkaar zo hard nodig? Denk eens aan David die er op uittrok om Goliath te verslaan. Als […]


“Leven in Gods tegenwoordigheid”

Geplaatst op 4 september 2019 in: Column

De vakanties zijn weer achter de rug. De kinderen gaan weer naar school, en het kerkelijk jaar begint weer met al zijn activiteiten, zoals bidstonden, Bijbelstudies. Hopende dat het een goede tijd mag worden in de tegenwoordigheid van God! Leven in Gods tegenwoordigheid: Bijbels gezien is dit het allerbelangrijkste in het leven van een gelovige. We zijn bovenal geroepen om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en te komen.