Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Offers!

“Een levend offer”.. (Rom.12:1).

Ik heb vorig jaar een paar column geschreven over (Offeren/offers), en daar wil ik nu nog even verder mee gaan. Er zit zoveel in om daar iets over te zeggen.

Een levend offer zijn, richt zich op de praktijk van ons leven. Ons doen en laten. Onze omgang met mensen. De manier waarop we praten. Hoe we omspringen met de genade die God ons gegeven heeft.

Oudtestamentische offers zijn niet meer nodig, omdat er een volmaakt offer is gekomen voor onze zonden en schuld: het Lam van God, Jezus Christus. Toch spreekt ook het Nieuwe Testament over offers. Offers die u/jij en ik kunnen brengen in de tempel van God. De huidige tempel van God is het huisgezin van God (de gemeente) en daar brengen wij onze offers.

Het eerste offer is de vrucht van onze lippen (Hebr.13:15).  Onze lofprijs is dan een offer van aanbidding, of een offer tot geestelijke strijd.

Een tweede offer, dat we brengen in de gemeente, zijn onze geldoffers. Onze offers zijn dan investeringen in het Koninkrijk van God. Als we dan zeggen dat we van elkaar houden, moeten we dat ook bewijzen door daden, die tonen dat we het huis van God het beste doel van investeren vinden.

Eigenlijk worden alle Nieuwtestamentische offers samengevat in bovengenoemde tekst: Ons lichaam, ons ik…enz…
Mijn/ons leven moet een getuigenis van volledige overgave aan God zijn.
Totale overgave op ieder terrein van mijn/ons leven, dat is mijn/ons redelijke eredienst.

Je mag er ook om vragen: “Vader, naast trouw in mijn aanbidding en lofprijs, wil ik ook trouw zijn in offers van geestelijke strijd en financiële trouw. Vader, ik breng deze offers nu onder Uw aandacht, en…”

Zegen voor de komende tijd.
H.T.