Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Offers!

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat..’ Romeinen 12:2.

Er is een oorlog aan de gang. Onze gedachten, onze denkpatronen liggen in de vuurlinie. Voortdurend probeert de vijand zijn ideeën aan ons op te dringen en ons van Gods wegen en gedachten af te houden. Hoe ga je daar nu mee om?
Allereerst door je lichaam als een levend offer toe te wijden aan Jezus Christus. Maar als je dit doet, wordt de strijd nog heviger!
Dus blijft de vraag, hoe staande te blijven in die strijd. Er is een eenvoudig recept!

Je zet je voeten op het kruis, je houd je ogen gericht op Jezus en je loopt met het hoofd in de wolken. Onze voeten op het kruis zetten is: ons bewust zijn dat er een offer nodig was voor onze redding. Een blijven roemen in het kruis van Golgotha.
Onze ogen gericht houden op Jezus is: van Jezus je Held maken… Hoe zou Jezus reageren op de situaties die ik vandaag tegen kom?… Ik wil worden als Jezus.
Met het hoofd in de wolken is: leren te leven in heiligheid, in Gods tegenwoordigheid. Eigenlijk is heiligheid niets anders dan het opwaarderen van je waardesysteem. Dat wat waardevol is, wordt altijd door de vijand gedevalueerd. Heiligheid nu is het omkeren van dat proces. Heiligheid is leven met je hoofd en gedachten bij God, je Vader. Prioriteit geven aan Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

Daarom kun je altijd terecht bij de Vader of is de situatie nog zo groot. Vraag het maar!! “Vader, ik bid dat mijn zekerheid in het kruis van Jezus zal zijn. Ik vraag U, mij in alle situaties op Jezus te laten zien, opdat ik mijn beslissingen samen met U in de hemel mag maken…”

Ik wens je een gezegende tijd,
H.T.