Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Offeren en aanbidding . . .

“Uw redelijke eredienst” (Romeinen 12:1c)

Ik blijf even bij het eerste vers van Romeinen 12, waar staat: “Uw redelijke eredienst” is: onze manier eer geven aan God, of wel onze aanbidding, waar we in de gemeente momenteel aandacht aan geven. Echte aanbidding, doe je op basis van je overgave aan God. Of beter gezegd, de mate van onze overgave bepaalt de zuiverheid van onze aanbidding. Dit is geen zaak van het uiterlijk, maar van het innerlijk.
Aanbidding is niet de liederen die je zingt!
Aanbidding is niet hoe je de liederen zingt!
Aanbidding is niet klappen of opheffen van handen.
Aanbidding is wat je met je leven doet!

En als je je leven volkomen toewijdt aan God, hoe aanbid je dan? Dan aanbid je met je hele hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alles wat in je is. Dan bid je in geest en waarheid, zoals Johannes schrijft.
In ‘geest’, door de diepte en inhoud van onze aanbidding en in ‘waarheid’, door de praktijk van ons leven, als een levend offer.

Laten we vandaag, en de komende tijd opnieuw onze redelijke eredienst cultiveren door veel de Here te loven en prijzen en Hem groot maken met de vrucht van onze lippen. Er is niets zo fijn als onze God te eren.
Maar laten we ook met onze daden leven tot Gods eer. Ook dat is aanbidding! En dat is toch niet te veel gevraagd voor onze gemeente? De Heilige Geest wil ons daar bij helpen zodat we kunnen bidden:

“Vader, vandaag en de komende tijd wijd ik mij toe, geleid door de Heilige Geest. U te aanbidden in geest en waarheid. Een levend offer te zijn. Help mij Vader, in de moeilijke situaties van mijn leven, zoals . . .

Ik wens je een aanbiddende tijd toe.

H.T.