Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Licht en duisternis!

“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht”  (Jesaja 9 : 1a)

Licht en duisternis, een geliefd thema op het kerstfeest. De toepassing ligt voor de hand: nee tegen de duisternis en ja tegen het licht. Maar, wat is nu precies het licht en wat is de echte duisternis? Dat te weten lijkt mij cruciaal. Pas dan kun je weten of je zelf deel hebt aan het licht of dat je wandelt in de duisternis.

De Bijbel spreekt over werken der duisternis. En het is duidelijk wat daaronder wordt verstaan: allerlei vormen van kwaad, zoals onrecht, leugen, bedrog, noem maar op. Daar tegenover wordt gesproken over wandelen in het licht, het doen van goede werken. Het laat zich raden wat daaronder wordt verstaan!

Tot zover is het niet al te moeilijk. Wie kan daar op het Kerstfeest geen goede toespraak over houden, over “licht en duisternis”, of niet bang zijn voor het donker? Dat kan de predikant/leider doen (hij heeft er toch voor geleerd), maar waarom niet de directeur van een bedrijf als hij kerstgratificaties uitdeelt?

Toch lopen de wegen, het denken, op Kerstfeest ten diepste verschrikkelijk uiteen. Het lijkt of wij allemaal het zelfde bedoelen. Jezus heeft ooit gezegd dat wat licht in ons is, wel eens duisternis kon zijn. En…hebt je wel eens nagedacht over wat de apostel Johannes schrijft, dat “de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht?” (dat zien we vandaag om ons heen)
Vergis je niet. Dat waren geen stelletje barbaren of boeven van het ergste soort. De mensen die de duisternis liever hadden, waren net zo netjes als jij en ik.

De scheiding van de geest valt, als je God ter sprake brengt. Volgens de Bijbel heeft licht alles te maken met God. Hij is Licht. Wij mensen kunnen slechts lichtdragers zijn. Hij is de bron van het licht. Wij geven ‘slechts’ het licht door. De verhouding tussen God en mens heeft veel weg van die van de zon en de maan. De maan (de mens) heeft geen eigen licht, zij is slechts zichtbaar door het zonlicht (God) dat zij terugkaatst.

Deze visie maakt een enorm verschil. Zo kunnen kersttoespraken dezelfde woorden bevatten, maar ten diepste over iets anders gaan. Zeker als het gaat over waar wij de oplossing van duisternis in deze wereld zien: bij God, Die in zijn Zoon zegt: Ik ben het licht der wereld, of bij de mens?

Elke keer weer stelt de viering van het Kerstfeest ons voor een belangrijke beslissing. Denken wij uiteindelijk toch zelf voor het licht te kunnen zorgen of verwachten wij het van boven? De geboorte van Jezus Christus geeft haarscherp aan in welke richting de Bijbel denkt: “Zij die wandelen in duisternis, zien een groot licht”…

Laten wij nu we in Adventtijd leven uitzien naar dat grote Licht (Jezus), nu gaan vieren, maar ook uitzien naar Zijn komst!

Nog een fijne tijd, en straks een gezegend Kerstfeest!

H.T.