Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

“Leven in Gods tegenwoordigheid”

De vakanties zijn weer achter de rug. De kinderen gaan weer naar school, en het kerkelijk jaar begint weer met al zijn activiteiten, zoals bidstonden, Bijbelstudies. Hopende dat het een goede tijd mag worden in de tegenwoordigheid van God!
Leven in Gods tegenwoordigheid: Bijbels gezien is dit het allerbelangrijkste in het leven van een gelovige. We zijn bovenal geroepen om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en te komen.

Het grote voorbeeld is natuurlijk de Here Jezus Zelf. Hij nam veel tijd om in de tegenwoordigheid van Zijn Vader te komen. Van daaruit kon Hij in woorden en daden gestalte geven aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. In het oude verbond mocht de hogepriester eenmaal per jaar het heiligdom van God binnengaan, zowel in de tabernakel als in de tempel gebeurde dit. Denk aan het verhaal van Zacharias die zijn priesterdienst vervulde (Lucas.1:8-9).

Net voordat de Here Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor. Daarna riep Hij: “Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest”, en Hij stierf (Lucas.23:45 en 46).
Het voorhangsel was de scheidslijn tussen het heilige en heilige der heiligen. Alleen in het heilige der heiligen mocht de hogepriester een maal per jaar binnengaan om in direct contact te komen met God. God was aanwezig in het heilige der heiligen.
Doordat het voorhangsel scheurde werd de weg geopend voor een ieder om direct in de aanwezigheid van God te komen.

Elke belemmering werd weggenomen doordat de Here Jezus deze, door Zijn sterven en opstanding, heeft weggenomen. In Hebreeën 10:20 nodigt God ons uit om in te gaan in Zijn heiligdom. De Here Jezus heeft een nieuwe en levende weg gebaand waardoor elk mens met vrijmoedigheid mag en kan komen.
En dan de vraag: “Hoe kom ik in Zijn tegenwoordigheid? Ten eerste moeten we dit willen. Als we dit echt willen dan kan er een proces beginnen dat het komen in Zijn tegenwoordigheid werkelijkheid wordt.
Als je het niet of nog niet wilt dan mag je bidden: God wilt U in mij het willen om in Uw tegenwoordigheid te komen, bewerken?

Het gevolg is dat de Heilige Geest dan het willen in je gaat werken. In Filippenzen 2:13 lezen we dat God het willen en het werken in ons uitwerkt om Zijn welbehagen. Met andere woorden: God verlangt er naar dat we in Zijn tegenwoordigheid komen en zal door Zijn Geest het willen en ons werken.

Laat ons gebed zijn, dat we zo een verlangen hebben naar het leven in Gods tegenwoordigheid, en dat we met David kunnen zeggen vanuit Psalm 63:2, “O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U”

Een hele gezegende tijd in de tegenwoordigheid van God..

H.T.