Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Lankmoedigheid . . .

Kolossenzen 1 : 9-11

“Maar de vrucht van de Geest, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5 : 22).

In de nieuwe vertaling wordt het woord “Geduld” genoemd. Maar de oude vertalingen gebruiken het woord “Lankmoedigheid”.. Maar er zit verschil in. Lankmoedigheid gaat veel verder. Geduld raakt op. Als wij lang op iets moeten wachten, kunnen we geïrriteerd raken. Geduld opbrengen is helemaal moeilijk als we menen ergens recht op te hebben. Dan reageren we kortaf.

God is geduldig. Sterker nog. Hij is lankmoedig. Hij is niet alleen lankmoedig voor Zijn volk, maar ook voor Zijn vijanden. Hij kan Zijn oordeel uitstellen in de hoop dat het goed komt. Zo groot is Zijn lankmoedigheid. Petrus schrijft dat door Gods lankmoedigheid de zondvloed niet direct kwam. Ondanks het feit dat bijna niemand meer op aarde God diende.

Lankmoedigheid is geen woord meer van deze tijd. Wij hebben korte lontjes. Als er niet naar ons wordt geluisterd, worden we boos. Als ons iets niet bevalt, laten we dat weten en moeten er direct maatregelen worden getroffen. Het past niet meer bij ons. Wij leren juist assertief te zijn. Opkomen voor je eigen rechten, voor je eigen mening.

Er is veel onrust in onze samenleving als gevolg van een gebrek aan lankmoedigheid. Het is een uiting van onzekerheid en de angst dat we misschien iets tekortkomen. Als het onderlinge vertrouwen verdwijnt, gaat ook de lankmoedigheid eraan. Als een plant die uitsterft. Maar lankmoedigheid is gelukkig zonder reden dat “geduld” genoemd wordt na ‘liefde’, ‘blijschap’ en ‘vrede’, want samen vormen zij een vruchtbare bodem voor ‘geduld’. In het Engels wordt het woord ‘long suffering’ gebruikt.

Als deze lankmoedigheid een stuk van jouw karakter wordt, neem je geen wraak als je pijn of onrecht wordt aangedaan. Laat je je niet provoceren. Bewaar je je geduld als mensen domme dingen doen. Raak je niet geïrriteerd wanneer mensen zich anders gedragen dan je had gedacht. Kom je lastige mensen met liefde tegemoet. Scheld je niet terug als zij jou uitschelden. Ben je in staat ook samen te werken met mensen die jou links hebben laten liggen.

Ik zelf vind het ook moeilijk om zo te leven, maar ik wil het wel leren. Ik wil leren bidden voor mijn vijanden. Ik ben jaloers op Stefanus die, toen hij gestenigd werd, bad voor zijn moordenaars: “Heer, reken hun de zonde niet toe”…

Lankmoedigheid hebben:  ‘betekent dat we niet toelaten dat de liefde ingehaald wordt door ergenis’.

Ik wens jullie, maar ook mijzelf veel lankmoedigheid/geduld toe in de strijd. Gods zegen!

H.T.