Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Kerstfeest . . .

“Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4)

Ik wil mij even bezig houden met het komende kerstfeest, want dan vieren we de verjaardag van de Here Jezus. Voel jij dat zo?

Eigenlijk denk je bij een verjaardag niet aan een klein kind. Weer een jaar voorbij, wat wordt je al groot . . . of, nu wordt je echt al een beetje grijs . . .
Als een baby niet groeit, dan informeren we voorzichtig bij de moeder of het allemaal wel zo goed gaat.

Voor veel mensen blijft Jezus echter het kindje in de kribbe, maar dan is het ook niet meer dan een momentopname. Zo op het oog begon het allemaal in Bethlehem, maar van God uit gezien begon het al veel eerder.
In Efeze 1:4 lezen we dat God voordat de wereld gemaakt werd Zijn plannen al klaar had en Christus had uitgekozen om ons te redden. En toen het mis ging met Adam en Eva in het paradijs zei God: “Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang (satan) vermorzelen”.

Toen kwam de volheid van de tijd, het z.g. KAIROS moment waarop God Zijn zoon stuurde. Niet zomaar tijd, maar de juiste tijd.
En dan het verrassende: Hij stuurde geen reus zoals b.v. Simson, maar een baby. De grootheid van God blijkt uit het feit dat Hij Jezus als een kwetsbaar kindje geboren liet worden onder de meest ongunstige omstandigheden.
Dat is het beste bewijs dat God ook voor jou leven kan zorgen, want zonder Hem kun jij niets doen.

Ik leg de vraag bij je neer: “Is Jezus nog steeds een baby voor jou, of is Hij jou Redder en Verlosser?

Een gezegend kerstfeest,
H.T.