Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Immanuël: God met ons . . .

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. (Matth.1:23)

Kerst begon voor mij een paar weken geleden. Een zijdelingse opmerking in een preek/meditatie raakte mij recht in het hart:
“God koos ervoor naar de aarde toe te komen”. God had natuurlijk ook vanuit de hemel kunnen laten weten “Ik ben bij je”.
Maar Hij kwam naar ons toe. Letterlijk. De Here Jezus heeft meegemaakt wat wij meemaken. Hij kent onze angst. Hij kent onze pijn. Hij kent onze moeiten. Hij kent onze vreugde. Hij heeft ons leven geleefd. God was letterlijk “met ons”, want Hij leefde onder ons.

Soms kan het dan eens tot je doordringen dat deze keuze voor ons eigenlijk niet te bevatten is. De Schepper van hemel en aarde heeft al zijn luister afgelegd om deel uit te maken van zijn eigen schepping. Met alle beperkingen van dien. En dat deed Hij voor ons.
Om ons te redden. Wat een genade. Wat een liefde.

Immanuël: God met ons. Wat een bijzondere naam van God. Ik bid dat we dit jaar met Kerst werkelijk zullen stil staan bij de betekenis van dit grote wonder. God met ons!

Gezegende kerstdagen.

H.T.