Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Hij komt eraan . . .

“De Here is nabij” (Fil.4:5)

In de prachtige brief aan de Filippenzen roept Paulus de lezers op om zich altijd te verheugen in God. Christenen zullen volgens Paulus bekend staan als vriendelijke mensen. Ook raadt hij hen aan niet bezorgd te zijn. Maar de vraag: Hoe doe je dat?… Het geluk lacht je niet altijd toe. Altijd blij zijn is een onmogelijke opgave. Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met zorgen en problemen. De motivatie van Paulus zit in een heel klein zinnetje: “De Here is nabij”…

Je kunt “de nabijheid van God” op verschillende manieren uitleggen. Heel veel Bijbelgedeelten – en daarom ook heel veel christelijke liederen – gaan over het feit dat als je gelooft, je er op mag vertrouwen dat God altijd bij je is. En dat is helemaal waar. Jezus heeft gezegd: “Ik ben met jullie, al de dagen, tot aan het einde van deze wereld.” Door het werk van de Heilige Geest komt God zelf héél dichtbij. Paulus herrinnert zijn lezers er in een andere brief aan, “dat zij een tempel van de Heilige Geest zijn en dat de Geest van God in hun midden woont!” Evenzo een vraag er tussen door: ben jij/u ook een tempel van de Heilige Geest, kunnen ze aan u/jou ook zien dat je apart bent gezet voor de Here God?…
Op zichzelf is dit al reden genoeg om invulling te gaan geven aan wat Paulus schrijft. Je staat er nooit alleen voor. God is er. En Hij is ook nog eens heel dichtbij.

Maar in die korte tekst wijst Paulus op een andere betekenis van de “nabijheid van God”. In die betekenis zit wat meer beweging. Je zou “nabij” kunnen vertalen met: God komt eraan. Het beschrijft het gevoel dat je krijgt als je op een ambulance wacht. Of heel snel een dokter nodig hebt. Een ander probeert je te troosten, spoort je aan om vol te houden, want “Hij komt eraan!”.
Zo is God ook bezig deze wereld te redden. Hij zit niet stil. De definitieve bevrijding en redding is ophanden. (We leven momenteel weer in de adventstijd. Daarom heeft de Here God Zijn Zoon gezonden naar deze wereld om definitief af te rekenen met alle vragen, problemen, situaties, wat ze ook mogen zijn. Dat herdenken we binnenkort weer).

Even terug koppelen naar Filippenzen 4. Je zou de versen zo kunnen lezen:
“De Here komt eraan. Laat daarom de Heer uw vreugde blijven; Ik zeg u nogmaals: wees daarom altijd verheugd. Laat (daarom) iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (NBV).

Aan alle voorspellingen wagen we ons niet, maar één ding is zeker: de Here komt eraan. Het kost blijkbaar tijd en moeite. Maar Hij komt. Hij is dichtbij… Wacht u/jij op Hem?…

Gods zegen.

H.T.