Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Hij droeg het kruis!

“en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota”. (Joh. 19:17)

Ik wil het kruis even onder de aandacht brengen, juist nu wij richting Pasen gaan. Afgelopen zondag in de prediking kwam het kruis steeds naar voren.
We weten niet zeker of het een heuvel was. We weten ook niet precies waar die heuvel te vinden is. We weten alleen de naam: Golgota!

Golgota betekent schedel – in de betekenis van doodshoofd. Het klinkt gruwelijk. Het was een gruwelijke plek. Op Golgota werden de doodstraffen voltrokken. De Romeinen (vers 17) kruisigden daar mensen. De Joden kenden zelf de doodstraf door steniging. Daarom werd die plek ‘doodshoofd’ genoemd. Want als je mensen stenigt, richt je de stenen niet op de benen, maar op het hoofd. (zie Hand. 7:54-60).

Golgota kan een heuvel geweest zijn, maar dat staat nergens geschreven. Wat wel in de Bijbel staat, is dat die plek buiten Jeruzalem bevond. Er staat in de brief aan de (Hebreeën 13 vers 12); “Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden”

Dat is belangrijke informatie:
We weten dat de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, buiten de legerplaats – later buiten de poort – werden verbrand. Deze plaatsen werden als onrein beschouwd. De Bijbel vertelt ook dat zich “buiten de legerplaats” de beerputten, mesthopen en publieke latrines bevonden. Onreine plekken die zowel fysiek als ritueel “onrein” waren.

Golgota: schedelplaats, doodskop, knevelveld.

Waarom die sombere aanduiding? Voor velen is de naam Golgota een liefelijke naam geworden. Op die ‘heuvel’ stierf de Heiland immers voor ons. Dat is helemaal waar. En in dat kruis mogen wij eeuwig roemen. Daar is Christus voor ons gestorven.
Maar daar droeg Hij dus ook de vloek. De vloek van het kruis. De vloek van onze zonden. De vloek die op de wereld rust. Golgota werd nooit een mooie plek, ook al werd het daar Goede Vrijdag..

Bij Golgota buig je je hoofd en vraag je: “Vergeef mij, Here”

Lees nog maar eens: Hebr. 13:12-13.

Een gezegende tijd,

H.T.