Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Het wonder van Pinksteren!

“En zij werden allen vervult met de Heilige Geest” (Hand. 2:4).

Komende zondag vieren we weer het Pinksterfeest. Als je mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal niet verder dan een paar vrije dagen. Veel mensen vinden Pinksteren daarom een moeilijk feest. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet’; maar gij kent Hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh. 14:17)

De Heilige Geest is dus voor de gelovigen, dat zijn zij die door de Geest opnieuw geboren (wedergeboorte) zijn. Paulus vraagt aan een aantal mensen in Efeze of ze de Heilige Geest ook ontvangen hebben toen ze tot geloof kwamen. Ze hebben nog nooit van de Heilige Geest gehoord. Paulus geeft hen hierover onderricht en legt hun later de handen op en de Heilige Geest komt over hun. (Hand. 19:1-7)

Vol van de Geest is dus meer dan geloven in Jezus, zodat je gered bent voor de eeuwigheid. Vol zijn van de Geest betekent kracht ontvangen van God, want je bent niet alleen op deze wereld om gered te worden, maar om een getuige te zijn. (Ik heb dit met Hemelvaart ook in de prediking gezegd). Het evangelie moet verkondigd worden en tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen.

Het boek Handelingen neemt ons mee en vertelt opwindende verhalen over de dingen die de apostelen allemaal meemaakten. Wie was die Petrus die eerst zo bang was om te getuigen en later een preek afstak waardoor 3000 mensen tot geloof kwamen. Waarom durfde Stefanus openlijk te redetwisten met de vijandige Joden?.. Hij was vol van genade en kracht, en deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wat gebeurde er met Filippus, toen hij het evangelie predikte in Samaria?..De mensen waren verwonderd over de grote dingen die hij deed in de kracht van de Heilige Geest.

Nu wij nog! We hebben genoeg voorbeelden om te zien wat het uitwerkt. Word vervult met de Heilige Geest en rust niet voor dat u/jij dezelfde dingen gaat zien bij jezelf als hierboven zijn beschreven. God is niet veranderd.  Ga er mee aan het oefenen, en vraag de Here, “Wilt U mij vullen met de Heilige Geest”… De Here God wil het doen!!

Een gezegend Pinksterfeest . . .
H.T.