Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Het wonder van Kerst

De komst van Jezus stond vol van bovennatuurlijke gebeurtenissen. Jesaja had geprofeteerd dat de Messias geboren zou worden uit een maagd. “De Here zal zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen (Jesaja 7:14 HB). De wereld kan dit niet begrijpen. De zonde is zo diep doorgedrongen in ons mens zijn, dat we zeggen: een man zonder zonde?…Dat kan niet!! En Jezus zou geboren zijn uit een maagd?… Dat kan al helemaal niet!!!

Voor God was het onmogelijk dat Jezus geboren zou worden uit een man én een vrouw, want dan zou Hij deel hebben gekregen aan onze zondige natuur. Daarom moest God een wonder doen. Vanaf de conceptie, het moment dat de Heilige Geest over Maria kwam en God in haar baarmoeder een scheppingswonder verrichtte, klopte het hart van God in deze baby. Jezus had niet het erfelijk materiaal van Jozef, maar van zijn Vader in de hemel. Hij ontving niet de karaktereigenschappen van zijn aardse vader, maar de goddelijke natuur van zijn hemelse Vader. De geboorte van Jezus is een groot wonder. Zoiets had, na Adam en Eva, nog nooit op aarde plaats gevonden: een mens zonder zonde vanaf het prilste begin. Jezus is zonder zonde geboren, om jouw en mijn zonden op zich te nemen, om ons te verlossen en een nieuw leven te geven.

Dat is het wonder van Kerst!!…

H.T.