Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Het werd Bethlehem . . .

“Bethlehem, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren”. (Micha 5:1)

Als gezegd werd dat in Groningen over het lot van de wereld zou worden beslist, zou niemand het geloven. Groningen is geen Den Haag. Maar ach, wat is Den Haag vergeleken bij Brussel, New York, Washington en Peking! Daar vallen de ‘echte’ beslissingen! In de tijd van Jezus’ geboorte gebeurde dat in Rome. Jeruzalem was weliswaar de hoofdstad van Israël. Maar ook in Israël hadden de Romeinen het voor het zeggen. Vlakbij Jeruzalem lag een plaatsje Bethlehem. Zoals  Leegkerk bij Groningen. Het is een dorpje waar je in een paar minuten doorheen rijdt. Bethlehem moet nog kleiner zijn geweest. In de tijd van Jezus moet het minder dan 1000 inwoners hebben gehad.

Toch maakte God dik 2000 jaar geleden in Bethlehem de belangrijkste beslissing voor deze wereld bekend. De Redder van deze wereld werd daar geboren. Niet in een paleis, maar in een stal. Niet in Rome of Jeruzalem, maar in Bethlehem.

God maakt een nieuw begin. Het begon op een plek waar niemand het zou hebben verwacht. In het plaatsje Bethlehem. Maar een complete verrassing is het ook weer niet. Tenminste, als je de Bijbel kent. Bethlehem was de stad waar David vandaan kwam. In Bethlehem was God al eens eerder overnieuw begonnen, toen het spaak liep met Israëls eerste koning, Saul.

God pakt de lijn weer op waar het ooit begon, in Bethlehem, bij de familie van David. Maar het moet wel van heel ver weg komen. En het komt ook van heel diep weg “Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer”, zegt de profeet.

Micha 5 vertelt je over de lange adem van God. God pakt de draad op, gaat nog verder terug dan wij ons kunnen herinneren. Misschien moet je wel terug naar het allereerste begin, toen God in het paradijs aankondigde dat Hij de wereld zou gaan verlossen.

Misschien koos God juist daarom wel voor een nieuw begin in dat piepkleine plaatsje. Helemaal terug naar het nulpunt. Een nieuwe start. God heeft Rome niet nodig. Hij kan ook zonder Jeruzalem. God heeft Brussel niet nodig. We kijken de verkeerde kant op, want:

De verlossing komt alleen van God!

H.T.