Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Het Offer!

“En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor” (Lucas 23 : 45b)

Ik heb het verschillende keren over het Offer gehad. Maar nu we vlak voor Pasen zitten wil ik er nog even extra aandacht aan schenken.
Als christenen leef je eigenlijk altijd met de gedachte die te maken heeft met deze gebeurtenis. Elke keer als we denken aan onze redding en verlossing van zonde en schuld komt dit ons weer in herinnering. En als het goed is zullen we heel vaak in onze gebeden danken voor deze geweldige daad van liefde van onze Here Jezus.

Als we ons proberen in te denken wat Jezus heeft geleden dan worden we heel klein, want hoe zullen we dit ten volle kunnen meevoelen. Jezus bad: “Vader laat deze drinkbeker voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Deze beker die gevuld was met de volle toorn en gramschap van God over de zonde van de gehele mensheid, moest Jezus leeg drinken. En hij was gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood van het kruis.

Dan op het dieptepunt van Zijn lijden, in het meest duistere uur van de geschiedenis gebeurt er iets bijzonders. Het voorhangsel die in de tempel scheiding maakte tussen God  en mensen, scheurde van boven naar beneden. God Zelf nam de scheidsmuur weg. Jezus kon het uitroepen: “Het is volbracht”. God gaf een zichtbaar teken dat de weg open was gekomen en er een vrije toegang tot de Vader mogelijk werd.

Vader God heeft Zijn plan volvoerd, om de mensheid, u/jij en mij te redden door het offer van Jezus. Laten we nu gebruik maken van deze nieuwe weg om altijd het hart van de Vader van heel dichtbij te kennen.

Er is een prachtig lied dat zegt: “Abba Vader, U alleen behoor ik toe door het offer van Jezus. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen”.  (vrij vertolkt)

Ik wens iedereen een gezegend Pasen,

H.T.