Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Het eerste woord aan het kruis . . .

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”  (Luc.23:34).

Er zijn zeven kruiswoorden uitgesproken door Jezus aan het kruis. Ik wil mij beperken tot het eerste kruiswoord, omdat dit met vergeving te maken heeft, en zeer belangrijk is, ook voor ons als gemeente.

Als Jezus naar het kruis wordt geleid, dan begint voor Hem de slechtste dag van Zijn leven. Het meest afschuwelijke scenario ontvouwt zich voor Zijn ogen, en alles ziet er donker uit. Des te opmerkelijker zijn de eerste woorden die Jezus in deze situatie uitspreekt. Te midden van deze nachtmerrie houdt Hij zich staande door te vergeven. Jezus leeft ons voor, wat een kracht er in vergeving zit.

Het is veel gemakkelijker je te laten leiden door je boosheid, woede, angst of het geweld om je heen. Maar als je je door deze gevoelens laat leiden, wordt je ook gebonden aan de situatie. En die gebondenheid uit zich dan in onvergevingsgezindheid of wraakgevoelens. ‘Oog om oog, tand om tand’ lijkt rechtvaardig, maar het is de snelste manier om een blinde en tandloze wereld te krijgen.

Jezus daagt ons uit om ons niet te laten meevoeren in de woede, boosheid, angst of geweld. Als we door Zijn kracht de vergeving van God over de situatie uitspreken, worden we ook losgemaakt van datgene wat ons anders zou verleiden tot wraak!! Door te vergeven blijven we vrij, en is het ook genezend. Onvergevingsgezindheid bindt ons aan het verleden!.. Vergeving schenkt een nieuwe toekomst. Kijk maar naar Jezus; Hij heerst over de situatie en niet de situatie over Hem. Hij is de Heer van Golgota, terwijl Hij ook het Lam is dat geslacht wordt. Hij geeft Zijn leven en opent de deur naar een nieuwe toekomst. (Misschien wel een doorbraak!!).

Als jou en mij kwaad wordt gedaan, is het wijs om door vergeving ‘los’ te komen van de controle over die situatie. Daarom is het goed om te oefenen, dagelijks hen te vergeven die bewust of onbewust ons leven proberen te ruïneren.. Daarom is goed om de Heer te bidden en te smeken, Vader, vandaag kom ik tot U en ik vraag om Uw kracht om . . . te vergeven.

Ik wens jullie veel zegen met het oefenen voor vergeving…

H.T.