Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Hemelvaart . . .

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. (Hand. 1:9)

Jezus had alles gezegd wat Zijn discipelen moesten weten om het nu zonder Hem te kunnen. Van een stelletje ongeestelijke vissers waren ze nu omgevormd tot mannen waarop Jezus Zijn gemeente wilde bouwen. Hij heeft ze eerst onderwezen en voorgegaan hoe Hij wilde dat ze zouden handelen. Vervolgens mochten ze het zelf proberen en met vallen en opstaan zijn ze nu op een punt gekomen dat Jezus van hen werd weggenomen.

Vertwijfeld staan ze nog naar de hemel te turen, overgeleverd aan hun eigen gedachten. Hoe moest het nu verder. God laat hen echter niet in de steek en stuurt een paar engelen om hen weer op het goede spoor te zetten. Nuchter constateren ze: “Hij is nu weg, maar Hij komt terug zoals jullie Hem hebben zien weggaan”.

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem en daar moesten ze voorlopig blijven wachten op de belofte van de Vader. Waarom niet meteen aan de slag. Verkondig het Evangelie had Jezus gezegd en dan wachten?… Er was en is echter een hele goede reden om te wachten op de belofte van de Vader. Wanneer de Heilige Geest over u komt zal je kracht ontvangen en dan zal je mijn getuigen zijn.
Heeft u heb jij die kracht ontvangen nadat u/jij tot geloof bent gekomen?… Niet als een automatisme, maar merkbaar en zichtbaar zoals dat ook bij de discipelen zou gaan gebeuren.
Laat het afscheid van de Here Jezus voor ons een nieuwe aansporing zijn om vol te zijn of te worden van de Heilige Geest.

Het staat heel mooi verwoordt en Luc.11:13 . . . hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?…

Lieve mensen strek je daar naar uit, want we gaan naar Pinksteren…

Gods zegen.
H.T.