Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Gods onmisbare zegen voor 2013 toegewenst

Samen wonen met God!

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Joh.14:23).

Als u/jij het jaar (2012) overziet en terugkijkt, dan zullen allerlei gebeurtenissen even bij jou terugkomen. De dingen die je gedaan hebt, waar je blij over bent geweest, maar ook dingen die verkeerd gingen of verdriet met zich mee brachten.

Het is ook heel waardevol om even terug te denken aan de dingen die je met God ervaren hebt in relatie tot Hem, of ook in de dingen die je gedaan hebt voor Hem.

In Efeze 4:9-16 staat dat de bedieningen in de gemeente de gelovigen moeten toerusten om meer volwassen te worden, om toegerust te worden om beter te kunnen dienen. Kun jij dat van jezelf zeggen als je terug kijkt?….
Ben je meer volwassen geworden, zodat de kracht die je uitoefent in de gemeente groter is geworden?…. Ik hoop het van harte, want dan zal het jaar (2013) wat weer voor ons ligt veelbelovend zijn, dan kun je weer verder groeien.
Mocht het om allerlei redenen niet zo goed zijn gelukt, dan krijg je een herkansing, zo het afgelopen zondag is verwoord, dat er een doorbraak zal komen voor het jaar 2013. (Dit geldt persoonlijk, maar ook als gemeente).
Geef de moed niet op, dat doet God ook niet. Hij stuurt Zijn dienstknechten er opnieuw opuit om je nog beter toe te rusten.

Natuurlijke groei ontstaat door ontvangen van goed voedsel. Zo ook geestelijk: Als we Gods woorden bewaren (horen en doen) dan gaan we daarvan groeien in liefde tot de Vader. En dan volgt ook die heerlijke belofte: Wij zullen tot Hem komen en bij Hem wonen!

De vraag: Ben jij er klaar voor dat Hij bij je in huis komt wonen, maar ook voor ons als gemeente? Zijn we er klaar voor als de doorbraak komt, God ons wil geven?… Als dat het geval is, dan kan 2013 een gezegend jaar worden….

Laten we bidden: Here God U bent welkom in ons midden. Ik heb op U gerekend. Laat Uw doorbraak maar komen…

Een gezegend nieuwjaar toegewenst.

H.T.