Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Goddelijk kamperen!

“Maak de plaats voor uw tent wijd…”  (Jesaja 54:2)

De zomer is bijna weer voorbij. De vakantiespullen/tent zijn schoongemaakt en weer opgeborgen. De caravan staat weer in de stalling, en noem maar op. Toch wil ik nog even terugblikken, en juist wat er in Jesaja 54 vers 2 staat.

Elke kampeerder weet dat naarmate de tent groter is, ook de touwen steviger moeten zijn en de pinnen dieper de grond in moeten. Geestelijk gezien willen wij graag een goede gemeente, meer overwinning, een dieper gebedsleven en nog veel meer!! Maar al deze dingen komen niet vanzelf. Allereerst wonen wij in een aardse tent die ook nog wordt afgebroken. Het woord ‘tent’ klinkt niet zo stevig, maar het geeft wel aan dat wij op weg zijn. Wij zullen niet eeuwig op deze aarde wonen.

“Maak uw touwen lang”.. maak duidelijk dat we moeten proberen zoveel mogelijk mensen mee te krijgen naar Gods hemel.. Dat kan echter alleen maar lukken als wij onze “tentpinnen vastslaan”..  Die tentpinnen staan voor liefde (agapeliefde), gebed en geloof.  Ons geloof en gebedsleven zal intenser moeten worden dan ooit tevoren, waardoor onze liefde voor God en de medemens zal groeien. Een goede tentpin heeft een gleuf en een haak of een oog, zodat de touwen goed kunnen worden vastgehouden.

Het is bekend dat christenen over het algemeen nogal last hebben van haken en ogen. We zouden echter deze haken en ogen moeten benutten, en dan niet tegen elkaar, maar met elkaar. Hoe meer haken en ogen er zijn, des te meer touwen kun je er weer aan vastknopen. Net zo lang tot er geen touw meer aan vast te knopen is!!  Dan gaan liefde, gebed, geloof en inzet hand in hand en is alles mogelijk..

God zegt: “Gebruik meer tentdoek, sterkere palen en touwen, en betere tentpinnen,” anders gezegd: “krijg een bredere visie, en groei in je gebeds- en geloofsleven.” De wereld durft van alles, terwijl juist de christenen ertoe geroepen zijn om alles te durven!! Een wereld die bluft, zou ons niet moeten intimideren. Daarom roept Jezus ons vele malen toe: “Houd moet!”. Ook Paulus doet dat als hij zegt: “Maar ook nu wek ik u op moed te houden …” (Hand. 27:22) Maak daarom de plaats voor je tent wijd, maak de touwen lang en sla je tentpinnen vast! Er is hoop voor de wereld, door de inzet van elke christen.. Denk eens wat uw/jou inzet mag zijn, en bid: Here, geef mij moed om van U te getuigen!

Gods zegen.

H.T.