Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

“God zorgt voor groei”…

Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien (1 Kor. 3:7b) NBV

Vruchten hangen niet van de ene op de andere dag aan een boom. Dat kan een heel seizoen duren. Appels en peren bijvoorbeeld kunnen pas aan het eind van de zomer geoogst worden. Voor die tijd zullen bomen eerst bloeien, de insecten hun werk doen, daarna zullen langzaam maar zeker de vruchten zichtbaar worden.

En dat geldt ook als we spreken over de vrucht van de Geest. Dat is ook een vrucht die tijd nodig heeft om te groeien. Net zo als in de natuur kunnen wij niet voor groei zorgen. God geeft groei. In de natuur, maar ook in het geestelijk leven.

Vanaf het moment dat iemand gelooft, gaat ook de geestelijke groei beginnen. En soms is dat bij mensen een lang proces. Wij leven niet in een kas. Naast Gods zorg zijn er ook stormen van het leven. God snoeit om ons nog meer vrucht te laten geven. Maar de satan is erop uit om de wijngaard te slopen. Om al die redenen is ook de vrucht van de Heilige Geest niet een-twee-drie in het leven van mensen te zien.

God zorgt voor groei. In een wereld vol strijd, pijn, moeite en ga maar door!

Dan zijn er nog andere randvoorwaarden. Randvoorwaarden waarin wij zelf een rol kunnen spelen.

Er kan tijdens het seizoen van het leven van alles gebeuren. Belangriijkste voorwaarde blijft ook, dat wij een goede relatie met de Vader blijven houden. Een geknakte tak van een boom kan niet goed groeien.. Is de relatie met God goed, dan zal God Zelf de vrucht in ons leven laten groeien. Zelfs tegen de verdrukking in.

Wij maken de vrucht niet. Dat geldt al in het gewone leven. God laat de vrucht groeien. Maar dat betekent niet dat de mens er op geen enkele manier bij betrokken is!!!

Paulus zegt het zo: ‘Wij planten en begieten, maar God geeft de groei.’ Het is vaak lastig om dat te onthouden. We willen het allemaal zelf doen (en worden daar doodmoe van) óf we worden volkomen passief en zeggen heel vroom dat God het moet doen.

Als de vrucht van de Geest echt tot bloei komt in onze levens, is dat allereerst een geschenk van God, maar ook onze eigen inspanning speelt een rol. Het gaat erom dat we Jezus het werk laten doen, maar daar moeten we dan wel op gericht zijn en daar dagelijks aan werken.

De vraag: Wat wil jij, wat willen wij als gemeente, ons uitstrekken naar de vrucht van de Geest? Dat kan alleen om in die trainingschool te gaan die God bedoeld…Denk daar maar eens over na.

Gods zegen..

H.T.