Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

God verbiede het!

“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld” (Gal.6:14).

Paulus had veel om trots op te zijn. Hij was een Jood, van het volk dat voor God zo speciaal is. Hij had Gods woord nauwkeurig gevolgd. Hij was onderwezen door een grote theoloog van zijn tijd. Hij was bekeerd; een Messiaanse Jood dus. Als christen had hij veel voor de Here kunnen doen. Hij heeft duizenden tot Jezus mogen leiden. Hij zag hoe velen Gods Geest ontvangen.

Paulus had grote wonderen gezien, zelfs doden waren opgewekt. Zelf was hij een keer gestenigd en de daders lieten hem voor dood achter, maar christenen stonden rondom hem en baden. De volgende dag ging Paulus verder om ook anderen het evangelie te vertellen. Paulus was vervolgd omdat Hij Jezus volgde en predikte. Maar Paulus had een gebed. De engelse King James is hier zo mooi: “God verbiede het dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus”… . Het volmaakte werk van Jezus op het kruis beheerste zijn leven, funktioneren, denken en daden. Altijd weer sprak hij over het kruis en wat Jezus daar volbracht heeft. Paulus roemde in niets anders.

Hoe vaak spreken wij over het kruis?.. Hoe vaak danken wij de Here voor het volbrachte werk aan het kruis?.. Hoe vaak gaan wij terug naar het kruis, wanneer wij strijd hebben?.. Daar is de strijd al gevochten en de overwinning behaald. Paulus kon niet genoeg krijgen van het kruis.. Jij toch ook niet.  a.s. zondag vieren wij weer het Heilig Avondmaal, dan gedenken wij dat de Here Jezus de dood is ingegaan en opgestaan is uit de dood, en naar de Vader is gegaan. Wat is dat geweldig om dan het Heilig Avondmaal weer te vieren, en om te mogen bidden   “Here Jezus, Ik kies ervoor om alleen maar om te roemen in Uw kruis, Uw volbrachte werk. dat is voor mij genoeg”..

Dank U Here Jezus!