Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

God doet alle dingen meewerken ten goede

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” . . . (Rom.8:28).

Vaak zeggen we dat het allemaal makkelijker zou zijn, wanneer we geen last van verdrukking zouden hebben en in voorspoed zouden leven. Als alles goed met ons gaat is het zoveel makkelijker om God te vertrouwen en Hem te volgen, toch? . . .
Is dat zo?.. Kijk eens om je heen?.. Brengt voorspoed een mens dichter bij God?..De mensen die het dichtst bij God leven zijn vaak de mensen die veel verdrukking meemaken. Het grootste geloof vind je vaak in landen als China! Wij, die het vaak zo goed hebben, leven niet altijd zo dicht bij God. Kijk eens naar Salomo. Die leefde in “een gouden eeuw”. Hij was de rijkste man van zijn tijd. Wat heeft God deze man gezegend en verhoord! Maar bracht dit hem uiteindelijk dichter bij God?…

In Zijn wijsheid heeft God er voor gekozen om toe te staan dat wij verdrukking meemaken. God gebruikt die verdrukking om ons ‘beter’ en mooier te maken!.. Vergeet nooit, dat het slechte wat ons overkomt, het goede niet in de weg kan staan dat God met ons voorheeft. Paulus beschrijft dit als volgt: ” We weten nu, dat God alle dingen doet meewerken..”.
Alle goede, blijde, fijne, maar ook slechte, verdrietige, pijnlijke, ongerechtvaardige dingen. Paulus zegt niet dat alles wat een christen overkomt, goed is!.. Er overkomt ons veel. We kunnen niet zeggen: “Wat gebeurd is, is goed”. Maar de uitwerking ervan zal om ons bestwil zijn!.. Lees maar verder in vers 31-39 van Romeinen wat er allemaal over staat.
Degenen die God werkelijk liefhebben kan geen echte, wezelijke schade toegebracht worden. Integendeel, het kan bijdragen tot het plan van God met je leven, maar misschien ook een plan voor de gemeente. Verdrukking kan je beter en bitter maken. Waar ligt de sleutel?….
De keus die je maakt. Welke keus?…Kijk je met Gods ogen naar een situatie of kijk je met je eigen ogen naar de situatie?..

Geef je volkomen aan de Here God over. Laat je leiden door de Heilige Geest, dan kun je de Here danken, dat alle dingen die in mijn/jou leven gebeuren, door U gebruikt worden om ons mooier te maken!

Gods zegen.

H.T